SHEBANG is een nomadische ontwikkelplek voor creatieve makers en denkers. Onder begeleiding van een gastcurator doen zij onderzoek en becommentariëren lokale en globale ontwikkelingen vanuit beeldende kunst, podiumkunsten en erfgoed.

SHEBANG wordt ondersteund door Stadsdeel Zuidoost.

Missie en visie

SHEBANG is een initiatief van Bijlmer Parktheater, CBK Zuidoost en Imagine IC. Hiermee werken de drie initiatiefnemers aan een hogere dichtheid voor cultuur in het stadsdeel. Daarnaast zien zij toekomst in de ontschotting en vermenging van artistieke en niet-artistieke disciplines en spelen zij met het aanbod in op een hybride publiek. SHEBANG werkt vanuit een gedeelde behoefte om de samenleving van nu te begrijpen en die van de toekomst samen te willen vormgeven.

Founding mothers

CBK Zuidoost

CBK Zuidoost is een presentatie-instelling die interculturele, actuele beeldende kunst op een laagdrempelige manier bij de mensen brengt. Met tentoonstellingen, kunstuitleen, educatieprogramma's, een artist-in-residency programma, workshops, openbare kunstwerken, samenwerkingsverbanden met andere culturele partners en andere diverse projecten biedt CBK Zuidoost een breed cultureel palet aan. De instelling is al meer dan 30 jaar in de Bijlmer actief.

Bijlmer Parktheater

In het Bijlmer Parktheater komen nieuwe verhalen tot ontwikkeling, kunnen nieuwe makers zich artistiek ontplooien en voelt publiek zich thuis. Het Bijlmer Parktheater is een levendig, intiem en gastvrij theater met een unieke programmering met plaats voor verschillende identiteiten, tradities, culturen en cultuuruitingen waar mensen in al hun culturele verscheidenheid betekenis vinden. Het theater daagt bezoekers, deelnemers, kunstenaars en makers uit om de toekomst samen te verbeelden.

Imagine IC

Met participatief erfgoedwerk wil Imagine IC actuele sociale verhoudingen bespreken en verbeteren, door een open vloer te zijn waar heel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is. Omdat erfgoed die materiële en immateriële dingen zijn waar we ons emotioneel mee verbonden voelen, is het een cruciaal gespreksonderwerp tussen mensen met uiteenlopende overtuigingen en belangen. Zo verwerven ze samen inzicht in andermans positie en ambities. Met partners in het erfgoedveld deelt Imagine IC haar expertise en werkt ze aan een democratische erfgoedmethodologie.

Team

  • Esther Meijer

    PR en netwerk

    Esther Meijer is conceptueel kunstenaar en ontwerper en heeft een veelzijdige staat van dienst in de culturele en creatieve sector. In haar autonome beroepspraktijk staat, evenals in haar freelance werk, vernieuwen, verbinden en samenwerken centraal. Meijer runt sinds 2010 interdisciplinair en maatschappijkritisch doorlopend project Nieuw Jurk. Ze initieert kunstprojecten om uiteenlopende subculturen en communities ruimte te geven en te verbinden. Een speerpunt van haar werk is de inspiratieuitwisseling met een divers publiek over sociaal-maatschappelijke of -culturele onderwerpen, die ze visualiseert door middel van verschillende kunstdisciplines. Meijer neemt voor SHEBANG de PR en communicatie waar, en fungeert met een zeer divers netwerk vanuit haar eigen praktijk als verbinder tussen de gastcuratoren en creatieve scene in Amsterdam Zuidoost en daarbuiten.

  • Jeroen Beker

    Kwartiermaker en zakelijk leider

    Jeroen Beker woont sinds 1988 in Amsterdam Zuidoost waar hij als professional en als bewoner ononderbroken betrokken is geweest bij tal van culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven en ontwikkelingen in dit stadsdeel. Zijn huidige betrokkenheid als kwartiermaker bij SHEBANG geeft hem de mogelijkheid zijn opgedane ervaring, netwerk en passie te verbinden aan de doelstelling van dit initiatief. Hij is een creatieve ontwikkelaar met een hands-on mentaliteit en heeft veel ervaring met gebiedsgericht en integraal werken. Hij heeft succesvolle en duurzame coalities tot stand gebracht en co-creatie gefaciliteerd. Zijn focus ligt op betrokkenheid bij projecten in Amsterdam Zuidoost waarbij kunst en cultuur worden ingezet in samenhang met stedelijke ontwikkelingen.

Amstel III

SHEBANG is een nomadische artistieke ontwikkelplek in het Amstel III-gebied, nabij station Bullewijk. Voor Issue I: Radicale Ruimte vormde Prospect 11, een creatieve broedplaats en werkplek voor ondernemers, de eerste uitvalsbasis. De twee Issues die daarop volgden: Speculate or Die Tryin’ en Institute of Trans Pleasure Trans Activism vonden plaats en ontstonden op onze locatie aan de Hettenheuvelweg, in een leegstaand bedrijfspand. Op dit moment huist SHEBANG hier het vierde Issue: The art and practice of experiencing/Becoming our space onder leiding van gastcurator Glenn Helberg.


Stadsdeel Amsterdam Zuidoost staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. In het gebied worden tienduizenden nieuwe woningen gebouwd. Het huidige bedrijvengebied Amstel III transformeert naar een nieuw stuk Bijlmermeer waar wonen, werken en recreëren samengaan. Het is de bedoeling dat SHEBANG op termijn een permanente plek krijgt in Amstel III.


Onze locatie heeft op dit moment geen toegankelijk toilet voor rolstoelgebruikers.

Support