SHEBANG is een nomadische ontwikkelplek voor creatieve makers en denkers. Onder begeleiding van een gastcurator doen zij onderzoek en becommentariëren lokale en globale ontwikkelingen vanuit beeldende kunst, podiumkunsten en erfgoed.