SHEBANG NIEUWE CREATIEVE HOTSPOT LANDT IN AMSTERDAM ZUIDOOST

In juni ging een uniek initiatief in Amsterdam Zuidoost van start: SHEBANG. SHEBANG is een hybride kunst lab waarin kunst, erfgoed en maatschappelijke thema's samenkomen, opgericht door drie gevestigde culturele instellingen van Zuidoost, Imagine IC, CBK Zuidoost en het Bijlmer Parktheater. Vanuit de disciplines – theater, kunst en erfgoed verbindt SHEBANG aanstormende en gevestigde makers en denkers onder de hoede van een curator, om samen in drie maanden interdisciplinair werk te produceren in reactie op lokale en globale ontwikkelingen. Op 11 juni 2021 is de eerste groep van vijf nationale en internationale kunstenaars gestart aan het gemeenschappelijke kunstproject Radicale Ruimte onder de hoede van gastcurator Richard Kofi (NL). De deelnemende kunstenaars zijn Smita James (NL), Adama Delphine Fawundu (USA), Rohan Ayinde (UK), Poernima Gobardhan (NL) en Desta Deekman (NL). Samen onderzoeken zij het verleden van zuidoost en becommentariëren zij de aanstaande veranderingen in ons stadsdeel.

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief

Desta Deekman performance SHEBANG

UPCOMING

In augustus 2021 bouwen wij verder aan SHEBANG en het eerste issue, ons artistieke en culturele archief en onze community met een serie acts: events, interventies, gesprekken en experimenten in de publieke ruimte en op locatie – onze thuisbasis Prospect Eleven.


Vanaf 1 augustus zal Smita James bezig zijn bij Prospect Eleven om een site-specific installatie te maken en dit proces is te volgen via sociale media (Instagram). In deze periode zal ook het werk van Adama Delphine Fawundu een plek vinden in de publieke ruimte in Amsterdam-Zuidoost en bij Prospect.


De volgende acts zijn openbaar toegankelijk voor publiek. Aanmelden hiervoor kan te zijner tijd en meer informatie volgt op Instagram. Of mail naar info@shebangamsterdam.nl


Op vrijdag 20 augustus vindt er een act plaats in de vorm van een artist talk tussen Adama en Smita. Dit is tevens de opening van de installatie van Smita en deze première is bij te wonen.


Zaterdag 21 augustus gaat Wouter Pocornie (architect en Bijlmer Native) in gesprek over gentrificatie en de toekomst van Zuidoost met Yelaine Rodriguez, Ama Koranteng Kumi en Peter Dautzenberg.


Op dinsdag 24 augustus volgt het laatste optreden van Poernima Gobardhan, en aansluitend om 20.00 uur een artist talk van Poernima, Rohan Ayinde, Priya, Alberto en May Kay. Op ons Instagram profiel is een digitale

verslaglegging te zien over de voorgaande poëtische, pionierende en onconventionele performances van Poernima.

Erbij zijn? We verzamelen om 17.45 uur bij het bruggetje aan het begin van het Nelson Mandelapark (ter hoogte van het Bijlmer Parktheater).


In september is er een presentatie van het nieuwe videowerk van Rohan Ayinde. Hierop volgt een artist talk met Desta Deekman en Rohan Ayinde.


Wij nodigen u uit om deel te nemen, samen te zijn en elkaar te inspireren.

Instagram: @shebangamsterdam

E-mail: info@shebangamsterdam.nl


Volg SHEBANG op Instagram

Op 11 juni 2021 is de eerste groep van vijf nationale en internationale kunstenaars gestart met een artistiek onderzoek onder de hoede van gastcurator Richard Kofi (NL). De kunstenaars zijn Smita James (NL), Adama Delphine Fawundu (UK), Rohan Ayinde (UK), Poernima Gobardhan (NL) en Desta Deekman (NL). In hun project ‘Radicale Ruimte’ koppelen zij verbeelding en activisme uit Amsterdam Zuidoost aan grootstedelijke ontwikkelingen in Brixton (Londen) en Harlem (New York). Startpunt vormt de vraag hoe je een klassieke vorm van gentrificatie kunt ombuigen naar een manier van samenleven waarin niemand wordt verdrongen. In interactie met bewoners, winkeliers en projectontwikkelaars brengen zij performances, gesprekken, voordrachten en een expositie die verder groeit naarmate het onderzoek vordert. Na een werkperiode van drie maanden volgt de finissage, waarna het stokje wordt overgedragen aan een nieuw artistiek team. De reeks startte op vrijdag 11 juni 2021 met een publieke performance door danseres en choreograaf Poernima Gobardhan.

Amstel III

SHEBANG is een nomadische plek in het Amstel III-gebied, nabij station Bullewijk. Voor Radicale Ruimte vormt Prospect 11, creatieve broedplaats en werkplek voor ondernemers, de eerste uitvalsbasis. Met SHEBANG werken de drie initiatiefnemers aan een hogere dichtheid voor cultuur in het stadsdeel. Daarnaast zien zij toekomst in de ontschotting en vermenging van artistieke en niet-artistieke disciplines en spelen zij met het hybride aanbod van SHEBANG samen in op een hybride publiek. Daarbij betrekken zij ook andere partners. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. In het gebied worden tienduizenden nieuwe woningen gebouwd. Het huidige bedrijvengebied Amstel III transformeert naar een nieuw stuk Bijlmermeer waar wonen, werken en recreëren samengaan. In deze context zal SHEBANG zich de komende maanden ontwikkelen, ondersteund door stadsdeel Zuidoost en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Doel is dat SHEBANG op termijn een permanente plek krijgt in Amstel III.

Curator – blok 1

Richard Kofi

Richard Kofi schildert als kunstenaar West-Afrikaanse Goden, geesten of historische figuren, maar is daarnaast ook curator. Jarenlang werkte hij voor het Afrika- en Tropenmuseum en het museum Volkenkunde in Leiden, waar hij zich inzette om deze instellingen inclusiever te maken en te dekoloniseren. Sinds 2020 werkt hij ook als programmeur bij het Bijlmer Parktheater en is hij samen met Simone Zeefuik de host van de podcast Project Wiaspora.

Kunstenaars blok 1

Adama Delphine Fawundu (UK)

Adama Delphine Fawundu is een fotograaf, performer en beeldend kunstenares die via haar werk de kennis van oudere mensen uit de Afrikaanse diaspora uitvergroot en op een voetstuk plaatst. Ze zet in op identificatie, verbinding en gemeenschappelijkheid en herinnert ons eraan dat Afrikaanse rituelen, gebruiken en kennis over zorg, heling en intimiteit een grote rol spelen in hip hop culture in de diaspora.

Poernima Gobardhan (NL)

Poernima Gobardhan is als maker geïnteresseerd in het creëren van een wereld waarin het lichaam niet enkel gebruikt wordt om betekenis te projecteren maar waar het lichaam de betekenis zelf bereikt. In deze wereld kun je transformeren van een wereldse werkelijkheid naar een unieke werkelijkheid. Gobardhan is op zoek naar de verbinding tussen mensen wanneer zij een stuk maakt. Zij maakt werk, niet om haar eigen stem uit te dragen of een oplossing te geven, maar om bij te dragen aan het palet van bestaande verhalen. Zij wil hierop reflecteren of juist uitdagen. Daarnaast gaat het in haar werk om de ervaring. Zij streeft naar een diepe emotionele staat die voorbij het denken gaat.

Rohan Ayinde (UK)

Rohan Ayinde maakt kunstprojecten waarbij hij een veelheid aan disciplines in elkaar vervlecht. Hij gebruikt eigenschappen van natuurkundige fenomenen zoals zwarte gaten als metaforen voor de radicale ingrepen die hij nodig acht voor het beschermen van Black lives in de diaspora. Het zwarte gat ziet hij als een portaal waardoor hij grenzeloos kan denken en vrij is van de logica van het westen, de wereldpolitiek en kapitalisme. Voor Shebang wil Ayinde vraagstukken rondom gentrificatie en ongelijkheid abstract maken. Hij ziet er naar uit om samen met de andere kunstenaars een alternatief bieden voor de logica, structuur en orde die Zuidoost hebben gemaakt tot wat het nu aan het worden is.

Smita James (NL)

Smita James verteld met Moving Through Radical Space een verhaal vanuit every day blackness in de Bijlmer. Geïntrigeerd door het imago van de Bijlmer is ze nog meer geïnspireerd door de geschiedenis van het stadsdeel waar ze al sinds klein af aan mee verbonden is. De plek waar ze zichzelf eindelijk herkende in de ogen van anderen.


De Bijlmer is -enigszins gedwongen- altijd in beweging. Het ritme en het tempo van dit stadsdeel is een gegeven waar de buurtbewoners een bepalende flow hebben aangebracht. Deze flow zorgt voor een vibe die het leven in De Bijlmer siert.


Toch schreeuwt het imago van De Bijlmer nog harder dan de identiteit van het stadsdeel. En daar moet nu urgenter dan ooit verandering in komen. Binnen deze radicale ruimte wil Smita het narratief van De Bijlmer aanscherpen en onderstrepen. Hetzelfde verhaal, een ander perspectief, de juiste framing met een duidelijke boodschap: niemand wilt in de Bijlmer wonen tot ze proeven van het leven dat ze dan willen claimen.

Desta Deekman (NL)

Desta Deekman (NL) staat bekend als baanbrekende choreograaf en energieke danser gespecialiseerd in een breed palet aan Afrikaanse dansstijlen. Deekman ontwikkelt zich echter ook als ritualist en ze vergaart steeds meer kennis en kunde in de spirituele inzet van kruiden en planten. Spiritualiteit, dans en de natuur zijn sterk aan elkaar verbonden. Voor SHEBANG wil Deekman graag een artistieke vertaling maken van gesprekken die zij heeft met oudere generaties bewoners uit Zuidoost over hoe zij omgaan met hun behoefte aan beweging, mentale gezondheid en de urbane omgeving waarin zij wonen.

SHEBANG's founding mothers

CBK Zuidoost

CBK Zuidoost is een presentatie-instelling dat interculturele, actuele beeldende kunst op een laagdrempelige manier bij de mensen brengt. Met tentoonstellingen, kunstuitleen, educatieprogramma's, een artist-in-residency programma, workshops, openbare kunstwerken, samenwerkingsverbanden met andere culturele partners en andere diverse projecten biedt CBK Zuidoost een breed cultureel palet aan. Al meer dan 30 jaar in de Bijlmer actief.

Bijlmer Parktheater

In het Bijlmer Parktheater komen nieuwe verhalen tot ontwikkeling, kunnen nieuwe makers zich artistiek ontplooien en voelt publiek zich thuis. Wij zijn een levendig, intiem en gastvrij theater met een unieke programmering met plaats voor verschillende identiteiten, tradities, culturen en cultuuruitingen waar mensen in al hun culturele verscheidenheid betekenis vinden. Wij dagen bezoekers, deelnemers, kunstenaars en makers uit om de toekomst samen te verbeelden.

Imagine IC

Imagine IC is een gespreksplek over erfgoed in Amsterdam Zuidoost. Met participatief erfgoedwerk wil Imagine IC actuele sociale verhoudingen bespreken en verbeteren. Dit doet ze door een open vloer te zijn waar heel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is, en zo met elkaar inzicht verwerven in andermans positie en ambities. Omdat erfgoed díe materiële en immateriële dingen zijn waar we ons emotioneel mee verbonden voelen, is het een cruciaal gespreksonderwerp tussen mensen met uiteenlopende overtuigingen en belangen. Met partners in het erfgoedveld deelt Imagine IC vervolgens haar expertise en wordt gewerkt aan een democratische erfgoedmethodologie.

SHEBANG wordt ondersteund door Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Meer weten, vragen of interview aanvragen?

Email naar info@shebangamsterdam.nl

www.instagram.com/shebangamsterdam