SHEBANG NIEUWE CREATIEVE HOTSPOT LANDT IN AMSTERDAM ZUIDOOST

In juni gaat een uniek initiatief in Amsterdam Zuidoost van start: SHEBANG.
SHEBANG is een hybride maak- en belevingsplek op de kruising van kunst, cultuur en maatschappelijke urgenties, opgericht door drie gevestigde cultuurinstellingen van Zuidoost,
Imagine IC, CBK Zuidoost en het Bijlmer Parktheater. Vanuit de kerndisciplines – theater, kunst en erfgoed verbindt SHEBANG aanstormende en gevestigde makers en denkers onder de hoede van een curator, om samen in drie maanden interdisciplinair werk te produceren in reactie op lokale en globale ontwikkelingen. Op 11 juni start de eerste groep van vijf nationale en internationale kunstenaars met een artistiek onderzoek onder de hoede van gastcurator Richard Kofi (NL). De kunstenaars zijn Smita James (NL), Adama Delphine Fawundu (UK), Rohan Ayinde (UK), Poernima Gobardhan (NL) en Desta Deekman (NL).

Blijf op de hoogte, schrijf je in op onze nieuwsbrief

Volg SHEBANG op Instagram

Op 11 juni start de eerste groep van vijf nationale en internationale kunstenaars met een artistiek onderzoek onder de hoede van gastcurator Richard Kofi (NL). De kunstenaars zijn Smita James (NL), Adama Delphine Fawundu (UK), Rohan Ayinde (UK), Poernima Gobardhan (NL) en Desta Deekman (NL). In hun project ‘Radicale Ruimte’ koppelen zij verbeelding en activisme uit Amsterdam Zuidoost aan grootstedelijke ontwikkelingen in Brixton (Londen) en Harlem (New York). Startpunt vormt de vraag hoe je een klassieke vorm van gentrificatie kunt ombuigen naar een manier van samenleven waarin niemand wordt verdrongen. In interactie met bewoners, winkeliers en projectontwikkelaars brengen zij performances, gesprekken, voordrachten en een expositie die verder groeit naarmate het onderzoek vordert. Na een werkperiode van drie maanden volgt de finissage, waarna het stokje wordt overgedragen aan een nieuw artistiek team. De reeks start op vrijdag 11 juni met een publieke performance door danseres en choreograaf Poernima Gobardhan.

Amstel III

SHEBANG is een nomadische plek in het Amstel III-gebied, nabij station Bullewijk. Voor Radicale Ruimte vormt Prospect 11, creatieve broedplaats en werkplek voor ondernemers, de eerste uitvalsbasis. Met SHEBANG werken de drie initiatiefnemers aan een hogere dichtheid voor cultuur in het stadsdeel. Daarnaast zien zij toekomst in de ontschotting en vermenging van artistieke en niet-artistieke disciplines en spelen zij met het hybride aanbod van SHEBANG samen in op een hybride publiek. Daarbij betrekken zij ook andere partners. Stadsdeel Amsterdam Zuidoost staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie. In het gebied worden tienduizenden nieuwe woningen gebouwd. Het huidige bedrijvengebied Amstel III transformeert naar een nieuw stuk Bijlmermeer waar wonen, werken en recreëren samengaan. In deze context zal SHEBANG zich de komende maanden ontwikkelen, ondersteund door stadsdeel Zuidoost en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Doel is dat SHEBANG op termijn een permanente plek krijgt in Amstel III.

Kunstenaars blok 1

Adama Delphine Fawundu (UK)

Adama Delphine Fawundu is een fotograaf, performer en beeldend kunstenares die via haar werk de kennis van oudere mensen uit de Afrikaanse diaspora uitvergroot en op een voetstuk plaatst. Ze zet in op identificatie, verbinding en gemeenschappelijkheid en herinnert ons eraan dat Afrikaanse rituelen, gebruiken en kennis over zorg, heling en intimiteit een grote rol spelen in hip hop culture in de diaspora.

Poernima Gobardhan (NL)

Poernima Gobardhan is als maker geïnteresseerd in het creëren van een wereld waarin het lichaam niet enkel gebruikt wordt om betekenis te projecteren maar waar het lichaam de betekenis zelf bereikt. In deze wereld kun je transformeren van een wereldse werkelijkheid naar een unieke werkelijkheid. Gobardhan is op zoek naar de verbinding tussen mensen wanneer zij een stuk maakt. Zij maakt werk, niet om haar eigen stem uit te dragen of een oplossing te geven, maar om bij te dragen aan het palet van bestaande verhalen. Zij wil hierop reflecteren of juist uitdagen. Daarnaast gaat het in haar werk om de ervaring. Zij streeft naar een diepe emotionele staat die voorbij het denken gaat.

Rohan Ayinde (UK)

Rohan Ayinde maakt kunstprojecten waarbij hij een veelheid aan disciplines in elkaar vervlecht. Hij gebruikt eigenschappen van natuurkundige fenomenen zoals zwarte gaten als metaforen voor de radicale ingrepen die hij nodig acht voor het beschermen van Black lives in de diaspora. Het zwarte gat ziet hij als een portaal waardoor hij grenzeloos kan denken en vrij is van de logica van het westen, de wereldpolitiek en kapitalisme. Voor Shebang wil Ayinde vraagstukken rondom gentrificatie en ongelijkheid abstract maken. Hij ziet er naar uit om samen met de andere kunstenaars een alternatief bieden voor de logica, structuur en orde die Zuidoost hebben gemaakt tot wat het nu aan het worden is.

Smita James (NL)

Smita James is voornamelijk bekend als spoken word artiest, maar acteert ook en maakt beeldend werk. Thema’s waar zij zich mee bezighoudt zijn liefde en andere momenten van samenzijn en intimiteit die kwetsbaarheden en potentieel conflict met zich meedragen. Voor SHEBANG gaat Smita op zoek naar methodieken binnen de hiphopcultuur die ruimtelijke uitwerkingen van socio-economische machtsstructuren omdenken. Ze ziet hiphop niet als escapisme, maar als exit strategie om te ontsnappen aan ongelijkheid. Ze koppelt muziek aan alledaagse creatieve vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ze verkent de mogelijkheden van het samenwerken met jonge lokale artiesten.

Desta Deekman (NL)

Desta Deekman (NL) staat bekend als baanbrekende choreograaf en energieke danser gespecialiseerd in een breed palet aan Afrikaanse dansstijlen. Deekman ontwikkelt zich echter ook als ritualist en ze vergaart steeds meer kennis en kunde in de spirituele inzet van kruiden en planten. Spiritualiteit, dans en de natuur zijn sterk aan elkaar verbonden. Voor SHEBANG wil Deekman graag een artistieke vertaling maken van gesprekken die zij heeft met oudere generaties bewoners uit Zuidoost over hoe zij omgaan met hun behoefte aan beweging, mentale gezondheid en de urbane omgeving waarin zij wonen.

Curator – blok 1

Richard Kofi

Richard Kofi schildert als kunstenaar West-Afrikaanse Goden, geesten of historische figuren, maar is daarnaast ook curator. Jarenlang werkte hij voor het Afrika- en Tropenmuseum en het museum Volkenkunde in Leiden, waar hij zich inzette om deze instellingen inclusiever te maken en te dekoloniseren. Sinds 2020 werkt hij ook als programmeur bij het Bijlmer Parktheater en is hij samen met Simone Zeefuik de host van de podcast Project Wiaspora.

SHEBANG’s founding mothers

CBK Zuidoost

CBK Zuidoost is een presentatie-instelling dat interculturele, actuele beeldende kunst op een laagdrempelige manier bij de mensen brengt. Met tentoonstellingen, kunstuitleen, educatieprogramma’s, een artist-in-residency programma, workshops, openbare kunstwerken, samenwerkingsverbanden met andere culturele partners en andere diverse projecten biedt CBK Zuidoost een breed cultureel palet aan. Al meer dan 30 jaar in de Bijlmer actief.

Bijlmer Parktheater

In het Bijlmer Parktheater komen nieuwe verhalen tot ontwikkeling, kunnen nieuwe makers zich artistiek ontplooien en voelt publiek zich thuis. Wij zijn een levendig, intiem en gastvrij theater met een unieke programmering met plaats voor verschillende identiteiten, tradities, culturen en cultuuruitingen waar mensen in al hun culturele verscheidenheid betekenis vinden. Wij dagen bezoekers, deelnemers, kunstenaars en makers uit om de toekomst samen te verbeelden.

Imagine IC

Imagine IC is een gespreksplek over erfgoed in Amsterdam Zuidoost. Met participatief erfgoedwerk wil Imagine IC actuele sociale verhoudingen bespreken en verbeteren. Dit doet ze door een open vloer te zijn waar heel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is, en zo met elkaar inzicht verwerven in andermans positie en ambities. Omdat erfgoed díe materiële en immateriële dingen zijn waar we ons emotioneel mee verbonden voelen, is het een cruciaal gespreksonderwerp tussen mensen met uiteenlopende overtuigingen en belangen. Met partners in het erfgoedveld deelt Imagine IC vervolgens haar expertise en wordt gewerkt aan een democratische erfgoedmethodologie.

SHEBANG wordt ondersteund door Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en het Amsterdams Fonds voor de Kunst

Meer weten, vragen of interview aanvragen?

Email naar info@shebangamsterdam.nl

SHEBANG

Tijdelijk in Prospect 11

Karspeldreef 14

1101CK Amsterdam

www.instagram.com/shebangamsterdam