info@shebangamsterdam.nl

SHEBANG’s

Founding Mothers

Bijlmer Parktheater

Theater in Amsterdam Zuidoost

CBK Zuidoost

Centrum Beeldende Kunst in Amsterdam Zuidoost

Imagine IC

Een mix van een debatcentrum, erfgoedinstelling en museum in Amsterdam Zuidoost

Bijlmer Parktheater

Anton de Komplein 240

1102 DR Amsterdam

020-3113933

info@bijlmerparktheater.nl

In het Bijlmer Parktheater komen nieuwe verhalen tot ontwikkeling, kunnen nieuwe makers zich artistiek ontplooien en voelt publiek zich thuis. Wij zijn een levendig, intiem en gastvrij theater met een unieke programmering met plaats voor verschillende identiteiten, tradities, culturen en cultuuruitingen waar mensen in al hun culturele verscheidenheid betekenis vinden. Wij dagen bezoekers, deelnemers, kunstenaars en makers uit om de toekomst samen te verbeelden.

CBK Zuidoost

Anton de Komplein 120

1102 DR Amsterdam

020-2252880

info@cbkzuidoost.nl

CBK Zuidoost is een presentatie-instelling dat interculturele, actuele beeldende kunst op een laagdrempelige manier bij de mensen brengt. Met tentoonstellingen, kunstuitleen, educatieprogramma’s, een artist-in-residency programma, workshops, openbare kunstwerken, samenwerkingsverbanden met andere culturele partners en andere diverse projecten biedt CBK Zuidoost een breed cultureel palet aan. Al meer dan 30 jaar in de Bijlmer actief.

Imagine IC

Bijlmerplein 393

1102 DK Amsterdam

(020) 489 48 66

info@imagineic.nl

Imagine IC is een gespreksplek over erfgoed in Amsterdam Zuidoost. Met participatief erfgoedwerk wil Imagine IC actuele sociale verhoudingen bespreken en verbeteren. Dit doet ze door een open vloer te zijn waar heel verschillende mensen in afstemming met elkaar onderhandelen over wat het erfgoed van hun eigen tijd is, en zo met elkaar inzicht verwerven in andermans positie en ambities. Omdat erfgoed díe materiële en immateriële dingen zijn waar we ons emotioneel mee verbonden voelen, is het een cruciaal gespreksonderwerp tussen mensen met uiteenlopende overtuigingen en belangen. Met partners in het erfgoedveld deelt Imagine IC vervolgens haar expertise en wordt gewerkt aan een democratische erfgoedmethodologie.

Contact

Email naar info@shebangamsterdam.nl

SHEBANG

Tijdelijk in Prospect 11

Karspeldreef 14

1101CK Amsterdam

info@SHEBANGamsterdam.nl

SHEBANG wordt ondersteund door Stadsdeel Amsterdam Zuidoost en het Amsterdams Fonds voor de Kunst


Copyright © 2021 | SHEBANG